Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δελτία Τύπου

Δηλώσεις Συμμετοχής Διαιτητών για την Πετοσφαίριση στην Άμμο Πετοσφαιρικής Περιόδου 2023

Δελτία Τύπου | 11-04-2023 23:37

Παρακαλούνται όλοι οι Σύνδεσμοι μέλη μας όπως μέχρι και την 5/5/2023 αποστείλουν τις ΕΝΙΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ των ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, για την πετοσφαίριση στην άμμο πλήρως συμπληρωμένες (το αντίστοιχο έντυπο δηλώσεων επισυνάπτεται) καθώς και τις Προτάσεις τους για την Αξιολόγηση των Διαιτητών του Συνδέσμου τους ανά κατηγορία.

Η παραπάνω ημερομηνία θα είναι η τελική, χωρίς καμία παράταση, γιατί θα πρέπει να διαμορφωθούν οι πίνακες των υπόχρεων διαιτητών για το σεμινάριο του Μαΐου.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού της ΟΔΒΕ και του ισχύοντος κανονισμού διαιτησίας για τις δηλώσεις των εν ενεργεία και μη διαιτητών, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω :

Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Για κάθε υποβολή Δήλωσης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από μέρους των διαιτητών μελών σας:

1. Καταβάλλεται χρηματικό ποσό για οικονομική ενίσχυση της ΟΔΒΕ σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκει ο διαιτητής, όπως φαίνεται στην παράγραφο Γ της παρούσης εγκυκλίου και η οποία εισπράττεται με ευθύνη του Συνδέσμου σας, με την υποβολή της δήλωσης από τον διαιτητή και κατατίθεται στον λογαριασμό που διατηρεί η ΟΔΒΕ στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η σχετική δήλωση.

  1. Υποβάλλονται αντίγραφο ποινικού μητρώου και ιατρικές εξετάσεις, βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο και οφθαλμίατρο, μόνο εφόσον δεν έχουν κατατεθεί με την Δήλωση Ενέργειας σάλας.

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Για κάθε υποβολή Δήλωσης «ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» από μέρους των διαιτητών μελών σας:

1. Δεν καταβάλλεται χρηματικό ποσό για οικονομική ενίσχυση της ΟΔΒΕ.

2. Δεν υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση «ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μη εν ενεργεία διαιτητές: 0€

Εν ενεργεία διαιτητές : 10€

Διεθνείς διαιτητές : 20€

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση, εφόσον υπάρχουν οφειλές από δηλώσεις ενεργείας προηγούμενων ετών.Επιστροφή© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr