Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δελτία Τύπου

Επαναληπτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο (Διαδικτυακά, 1-2/10/22)

Δελτία Τύπου | 27-09-2022 17:12

Το Δ.Σ. της ΟΔΒΕ αφού έλαβε υπόψη τον αθλητικό νόμο 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Καταστατικό της ΟΔΒΕ, τον Εσωτερικό Κανονισμό ΟΔΒΕ και τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΟΠΕ αποφάσισε την πραγματοποίηση επαναληπτικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ/Ε.Ο.ΠΕ., διαδικτυακά, μέσω του προγράμματος τηλεδιάσκεψης Google meet, το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 από 16:00 έως 20:00 και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 από τις 11:00 έως 14:00.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Στο σεμινάριο της ΟΔΒΕ, θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά όλοι οι αξιολογημένοι διαιτητές και παρατηρητές που είναι στις λίστες της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου και δεν συμμετείχαν στο τακτικό σεμινάριο στις 24-25/9/2022, και προαιρετικά οι διαιτητές κατηγορίας Α΄ ΟΔΒΕ.

Οι διαιτητές επιβαρύνονται με το παράβολο συμμετοχής το οποίο ανέρχεται σε 10,00€ για όλους τους συμμετέχοντες.  (Το παράβολο θα εισπραχθεί μέσω των συνδέσμω ).

H ΚΕΔ/ΕΟΠΕ θα πραγματοποιήσει το τεστ αξιολόγησης την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022, για τους αξιολογημένους διαιτητές μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει,

  1. Να φροντίσουν ώστε να διαθέτουν όλον τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, ειδικά λογισμικά κ.α.).
  2. Να φροντίζουν για την ποιότητα του εξοπλισμού τους και της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο.
  3. Να χρησιμοποιούν απομονωμένο και ήσυχο χώρο για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο, ο οποίος θα επιτρέπει ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.
  4. Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσής τους για λόγους ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτροδότησης ή διακοπή δικτύου με ευθύνη του πάροχου ή για στους λόγους ανωτέρας βίας, ο συμμετέχων θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει με στοιχεία ότι δεν ευθύνεται για την διακοπή.

Η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ έχει δικαίωμα να αποκλείσει από στους εξετάσεις του μαθήματος στους εξεταζόμενους στους οποίους διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή αδυναμίες (π.χ. απουσία μικροφώνου, παραποιημένη εικόνα, κλπ).

Το ακριβές πρόγραμμα των εισηγήσεων, καθώς και τα links που θα χρησιμοποιήσουν οι διαιτητές για να συνδεθούν θα αναρτηθούν το συντομότερο δυνατό στην ιστοσελίδα της ΟΔΒΕ και θα αποσταλούν στους Συνδέσμους, οι οποίοι παρακαλούνται να ενημερώσουν αμέσως τους διαιτητές μέλη τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να μας κάνουν γνωστό σε πίνακα excel τους συμμετέχοντες, στον οποίο πίνακα θα υπάρχει δίπλα υποχρεωτικά το mail του συμμετέχοντα.

Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πρόγραμμα
Ενημέρωση: 04-10-2022 16:07 - Μέγεθος: 120.27 KB

Επιστροφή© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr