Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δελτία Τύπου

Δηλώσεις προσφοράς υπηρεσιών διαιτητών σάλας πετοσφαιρικής περιόδου 2015

Δελτία Τύπου | 20-04-2015 11:37

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΪ ΣΑΛΑΣ (VOLLEYBALL) ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΗ ΟΔΒΕ

 

Παρακαλούνται όλοι οι Σύνδεσμοι μέλη μας όπως μέχρι και την Παρασκευή 15/5/2015 αποστείλουν τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ των ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, πλήρως συμπληρωμένες σε ΔΥΟ αντίγραφα (τα αντίστοιχα έντυπα δηλώσεων επισυνάπτονται) καθώς και τις Προτάσεις τους για την Αξιολόγηση των Διαιτητών του Συνδέσμου των ανά κατηγορία.

Η παραπάνω ημερομηνία θα είναι η τελική, χωρίς καμία παράταση, γιατί θα πρέπει να διαμορφωθούν οι πίνακες των υπόχρεων διαιτητών για τις εξετάσεις του Ιουνίου.

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προτεινόμενου πίνακα αξιολόγησης των μελών του Συνδέσμου σας, εάν αντιπαραβαλλόμενα με τα στοιχεία του αρχείου μας δεν συμφωνούν.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου και του Καταστατικού της ΟΔΒΕ για τις δηλώσεις των εν ενεργεία και μη διαιτητών, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω :

 

Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Για κάθε υποβολή Δήλωσης «ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» από μέρους των διαιτητών μελών σας :

1. Καταβάλλεται χρηματικό ποσό για οικονομική ενίσχυση της ΟΔΒΕ σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκει ο διαιτητής, όπως φαίνεται στην παράγραφο Γ της παρούσης εγκυκλίου και η οποία εισπράττεται με ευθύνη του Συνδέσμου σας με την υποβολή της δήλωσης από τον διαιτητή και κατατίθεται στον λογαριασμό της ΟΔΒΕ (080/480736-73) Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η σχετική δήλωση.

2. Υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση «ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου, και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Το ποινικό μητρώο θα υποβληθεί μόνο από όσους δεν υπέβαλαν αντίστοιχα δικαιολογητικά με την περσινή δήλωση ή δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση πέρσι.

 

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Για κάθε υποβολή Δήλωσης «ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» από μέρους των διαιτητών μελών σας :

1. Δεν καταβάλλεται χρηματικό ποσό για οικονομική ενίσχυση της ΟΔΒΕ.

2. Δεν υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση «ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου.

3. Υποβάλλεται Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για όσους δεν το υπέβαλαν με την περσινή δήλωση ή δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση πέρσι.

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μη εν ενεργεία διαιτητές: 0

Εν ενεργεία διαιτητές τοπικών κατηγοριών: 10€.

Εν ενεργεία διαιτητές εθνικών κατηγοριών Α2 Γυναικών : 20€.

Εν ενεργεία διαιτητές εθνικών κατηγοριών Α1 Γυναικών & Α2 Ανδρών:

30€.

Εν ενεργεία διαιτητές Α1 κατηγορίας Ανδρών: 90€.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν θα γίνεται καμία δήλωση δεκτή, εφόσον υπάρχουν οφειλές από δηλώσεις ενεργείας προηγούμενων ετών.Επιστροφή© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr