Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δελτία Τύπου

Δηλώσεις Προσφοράς Υπηρεσιών Διαιτητών Άμμου 2018-2019

Δελτία Τύπου | 25-04-2018 15:35

Παρακαλούνται όλοι οι Σύνδεσμοι μέλη μας όπως μέχρι και την Παρασκευή 11/5/2018 αποστείλουν τις ΕΝΙΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ των ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, πλήρως συμπληρωμένες σε ΤΡΙΑ αντίγραφα (το αντίστοιχο έντυπο δηλώσεων επισυνάπτεται) καθώς και τις Προτάσεις τους για την Αξιολόγηση των Διαιτητών του Συνδέσμου των ανά κατηγορία.

Η παραπάνω ημερομηνία θα είναι η τελική, χωρίς καμία παράταση, γιατί θα πρέπει να διαμορφωθούν οι πίνακες των υπόχρεων διαιτητών για το σεμινάριο του Ιουνίου.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου και του Καταστατικού της ΟΔΒΕ για τις δηλώσεις των εν ενεργεία και μη διαιτητών, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω:

Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Για κάθε υποβολή Δήλωσης «ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» από μέρους των διαιτητών μελών σας:

  1. Καταβάλλεται χρηματικό ποσό για οικονομική ενίσχυση της ΟΔΒΕ σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκει ο διαιτητής, όπως φαίνεται στην παράγραφο Γ της παρούσης εγκυκλίου και η οποία εισπράττεται με ευθύνη του Συνδέσμου σας με την υποβολή της δήλωσης από τον διαιτητή και κατατίθεται στον λογαριασμό που διατηρεί η ΟΔΒΕ στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η σχετική δήλωση.
  2. Υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση «ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου, και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. Το ποινικό μητρώο θα υποβληθεί μόνο από όσους δεν υπέβαλαν αντίστοιχα δικαιολογητικά με την περσινή δήλωση ή δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση πέρυσι.

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Για κάθε υποβολή Δήλωσης «ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» από μέρους των διαιτητών μελών σας:

  1. Δεν καταβάλλεται χρηματικό ποσό για οικονομική ενίσχυση της ΟΔΒΕ.
  2. Δεν υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση «ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου.
  3. Υποβάλλεται Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για όσους δεν το υπέβαλαν με την περσινή δήλωση ή δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση πέρυσι.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μη εν ενεργεία διαιτητές: 0€
Εν ενεργεία διαιτητές: 10€
Διεθνείς διαιτητές: 20€


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα γίνεται καμία δήλωση δεκτή, εφόσον υπάρχουν οφειλές από δηλώσεις ενεργείας προηγούμενων ετών.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Kείμενο Word Δήλωση Προσφοράς Υπηρεσιών 2018-2019
Ενημέρωση: 02-05-2018 13:18 - Μέγεθος: 106.22 KB

Επιστροφή© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr