Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δελτία Τύπου

Δηλώσεις Προσφοράς Υπηρεσιών Διαιτητών Σάλας 2018-2019

Δελτία Τύπου | 25-04-2018 15:21

Παρακαλούνται όλοι οι Σύνδεσμοι μέλη μας όπως μέχρι και την Παρασκευή 11/5/2018 αποστείλουν τις ΕΝΙΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ των ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, πλήρως συμπληρωμένες σε ΤΡΙΑ αντίγραφα (το αντίστοιχο έντυπο δηλώσεων επισυνάπτεται) καθώς και τις Προτάσεις τους για την Αξιολόγηση των Διαιτητών του Συνδέσμου των ανά κατηγορία.

Η παραπάνω ημερομηνία θα είναι η τελική, χωρίς καμία παράταση, γιατί θα πρέπει να διαμορφωθούν οι πίνακες των υπόχρεων διαιτητών για τις προαγωγικές εξετάσεις της 19ης Μαϊου 2018.

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προτεινόμενου πίνακα αξιολόγησης των μελών του Συνδέσμου σας, εάν αντιπαραβαλλόμενα με τα στοιχεία του αρχείου μας δεν συμφωνούν.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου και του Καταστατικού της ΟΔΒΕ για τις δηλώσεις των εν ενεργεία και μη διαιτητών, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω:

Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Για κάθε υποβολή Δήλωσης «ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» από μέρους των διαιτητών μελών σας:

 1. Καταβάλλεται χρηματικό ποσό για οικονομική ενίσχυση της ΟΔΒΕ σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκει ο διαιτητής, όπως φαίνεται στην παράγραφο Γ της παρούσης εγκυκλίου και η οποία εισπράττεται με ευθύνη του Συνδέσμου σας με την υποβολή της δήλωσης από τον διαιτητή και κατατίθεται στον λογαριασμό που διατηρεί η ΟΔΒΕ στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η σχετική δήλωση.
 2. Υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση «ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου, και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. Το ποινικό μητρώο θα υποβληθεί μόνο από όσους δεν υπέβαλαν αντίστοιχα δικαιολογητικά με την περσινή δήλωση ή δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση πέρσι.


Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Για κάθε υποβολή Δήλωσης «ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» από μέρους των διαιτητών μελών σας :

 1. Οι παρατηρητές διαιτησίας καταβάλλουν χρηματικό ποσό για οικονομική ενίσχυση της ΟΔΒΕ, σύμφωνα με την παράγραφο Γ της παρούσης εγκυκλίου.
 2. Δεν υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση «ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου.
 3. Υποβάλλεται Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για όσους δεν το υπέβαλαν με την περσινή δήλωση ή δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση πέρσι.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το παράβολο υπέρ ΟΔΒΕ , για κάθε υποβαλλόμενη δήλωση προσφοράς υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 21.β καταστατικού ΟΔΒΕ ,διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Διαιτητές του πίνακα αξιολόγησης Α1Α (2017-2018), 25€ και επί πλέον το ποσό που αναλογεί στο 2% του συνόλου των αποζημιώσεων που έλαβε ο διαιτητής από την συμμετοχή του σε αγώνες των Ε.Κ την περίοδο 2017-2018.
 2. Διαιτητές του πίνακα αξιολόγησης Α1Γ- Pre League (2017-2018), 25€ και επί πλέον το ποσό που αναλογεί στο 2% του συνόλου των αποζημιώσεων που έλαβε ο διαιτητής από την συμμετοχή του σε αγώνες των Ε.Κ την περίοδο 2017-2018.
 3. Διαιτητές του πίνακα αξιολόγησης Α2 Α ,Γυν. (2017-2018), 25€ και επί πλέον το ποσό που αναλογεί στο 2% του συνόλου των αποζημιώσεων που έλαβε ο διαιτητής από την συμμετοχή του σε αγώνες των Ε.Κ την περίοδο 2017-2018.
 4. Οι μη αξιολογημένοι διαιτητές, 15€
 5. Σημειωτές-Επόπτες του πίνακα Εποπτών Α1Α και Α1 καθώς και σημειωτές των άλλων Ε.Κ. ,15€ και και επί πλέον το ποσό που αναλογεί στο 2% του συνόλου των αποζημιώσεων που έλαβε ο διαιτητής από την συμμετοχή του σε αγώνες των Ε.Κ την περίοδο 2017-2018.
 6. Παρατηρητές διαιτησίας όλων των Εθνικών πρωταθλημάτων, 15€ και επί πλέον το ποσό που αναλογεί στο 2% του συνόλου των αποζημιώσεων που έλαβε ο παρατηρητής από την συμμετοχή του σε αγώνες των Ε.Κ την περίοδο 2017-2018.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα γίνεται καμία δήλωση δεκτή, εφόσον υπάρχουν οφειλές από δηλώσεις ενεργείας προηγούμενων ετών.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Kείμενο Word Δήλωση Προσφοράς Υπηρεσιών 2018-2019
Ενημέρωση: 26-04-2018 13:04 - Μέγεθος: 106.22 KB

Επιστροφή© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr