Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Επικαιρότητα

Ασφαλιστικά μέτρα - Ενημέρωση

Επικαιρότητα | 04-11-2014 14:45Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΟΠΕ για τον κανονισμό διαιτησίας απερρίφθησαν. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι: .............δεν πιθανολογήθηκαν πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος για να ληφθεί το απαιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο, αφού από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις παράγουν ήδη αποτέλεσμα.
............. Εξάλλου, από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν πιθανολογήθηκε η διάρκεια φοίτησης και ο χρόνος αποφοίτησης στις σχολές διαιτησίας, καθώς και ο χρόνος ενεργούς ένταξης στη διαιτησία των πρώτων αποφοίτων των σχολών αυτών. Συνεπώς, εφόσον δεν πιθανολογήθηκε η άμεση χρησιμοποίηση των διαιτητών ειδικής κατηγορίας κατά το έτος 2014-2015 δεν στοιχειοθετείται επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος. Συνεπώς, ανεξαρτήτως της ευδοκίμησης της κυρίας αγωγής, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί για έλλειψη επείγουσας περίπτωσης και επικείμενου κινδύνου.

Τέλος θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε οτι η κύρια αγωγή εκδικάζεται στις 6 Νοεμβρίου.Επιστροφή© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr