Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Επικαιρότητα

Επιμέρους οδηγίες για τους συμμετέχοντες του 28ου Ετήσιου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου

Επικαιρότητα | 17-09-2020 13:23

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 82/14-9-20 εγκυκλίου που σας στάλθηκε,  σας ενημερώνουμε  για τα εξής:

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει,
- Να φροντίσουν ώστε να διαθέτουν όλον τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό  (π.χ. Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, ειδικά λογισμικά κ.α.).
- Να φροντίζουν για την ποιότητα του εξοπλισμού τους και της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο.
- Να χρησιμοποιούν απομονωμένο και ήσυχο χώρο για τη συμμετοχή τους στο  σεμινάριο, ο οποίος θα επιτρέπει ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.
- Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσής τους για λόγους ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτροδότησης ή διακοπή δικτύου με ευθύνη του παρόχου ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας, ο συμμετέχων   θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει με στοιχεία ότι δεν ευθύνεται για την διακοπή.

Η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ  έχει δικαίωμα να αποκλείσει από τις εξετάσεις του μαθήματος τους εξεταζόμενους στους οποίους διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή αδυναμίες (π.χ. απουσία μικροφώνου, παραποιημένη εικόνα, κλπ)


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Kείμενο Word Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Ενημέρωση: 17-09-2020 13:23 - Μέγεθος: 140.28 KB

Επιστροφή© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr