Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Επικαιρότητα

28ο Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο 2020 - Εγκύκλιος

Επικαιρότητα | 15-09-2020 12:44

Το Δ.Σ. της ΟΔΒΕ αφού έλαβε υπόψη τον αθλητικό νόμο 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Καταστατικό της ΟΔΒΕ, τον Εσωτερικό Κανονισμό ΟΔΒΕ και τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΟΠΕ,

 Αποφάσισε

την πραγματοποίηση του 28ου Ετήσιου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου σε συνεργασία και με την συμμετοχή της Κ.Ε.Δ/Ε.Ο.ΠΕ., διαδικτυακά, μέσω του προγράμματος τηλεδιάσκεψης Google meet,  το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 15:00-20:00 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 10:00-14:00 για τους αξιολογημένους διαιτητές, καθώς και τους παρατηρητές διαιτησίας.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
     Στο σεμινάριο της ΟΔΒΕ, θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά όλοι οι αξιολογημένοι διαιτητές που είναι στις λίστες της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, οι παρατηρητές και οι καθηγητές διαιτησίας, ενώ για τους υπόλοιπους διαιτητές κατηγοριών  Α΄ & Β΄ ΟΔΒΕ η συμμετοχή είναι προαιρετική.
Δικαιολογημένη απουσία από το Ετήσιο Σεμινάριο θεωρείται : 
α. Του διαιτητή που ορίσθηκε σε αγώνα με ορισμό της Επιτροπής Διαιτησίας της FIVB ή της CEVή της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ.

β. Του διαιτητή που για σοβαρούς επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους αδυνατεί να συμμετάσχει (για να διαπιστωθεί ο λόγος απαιτείται κατάθεση δικαιολογητικών στο Δ.Σ. ΟΔΒΕ).

γ. Του διαιτητή που προσκομίζει ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο για ασθένειά του κατά τις ημέρες του σεμιναρίου. 
Για κάθε περίπτωση αποφασίζει το ΔΣ της ΟΔΒΕ.

      Οι διαιτητές επιβαρύνονται με το παράβολο συμμετοχής το οποίο ανέρχεται σε 5€ για όλους τους διαιτητές, παρατηρητές και καθηγητές διαιτησίας. ( Το παράβολο θα εισπραχθεί  μέσω των συνδέσμων).
H ΚΕΔ/ΕΟΠΕ θα πραγματοποιήσει το τεστ αξιολόγησης την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, ώρες 13:00-14:00.

       Παρακαλούνται οι σύνδεσμοι διαιτητών να αποστείλουν  ονομαστική κατάσταση των διαιτητών που έχουν δικαίωμα να  συμμετέχουν, καθώς και των διαιτητών που θα συμμετάσχουν προαιρετικά,  στην οποία θα αναγράφονται και τα e-mail των διαιτητών σε μορφή excel,  το αργότερο μέχρι την Πέμπτη   17  Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00.

       Το ακριβές πρόγραμμα των εισηγήσεων, καθώς και τα links που θα χρησιμοποιήσουν οι διαιτητές για να συνδεθούν θα αναρτηθούν το συντομότερο δυνατό στην ιστοσελίδα της ΟΔΒΕ και θα αποσταλούν στους Συνδέσμους, οι οποίοι παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τους διαιτητές μέλη τους.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Kείμενο Word Εγκύκλιος
Ενημέρωση: 15-09-2020 12:44 - Μέγεθος: 142.68 KB

Επιστροφή© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr