Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

ΕΔΣ/ΟΔΒΕ (11/07/19)

 1. ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πρόεδρος)
 2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (μέλος)
 3. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (μέλος)

Έργο - Λειτουργία ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΕΔΣ/ΟΔΒΕ)

 1. Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της «ΟΔΒΕ».
 2. Είναι τριμελής και αποτελείται από «μη εν ενεργεία» διαιτητές Διεθνείς ή Εθνικών κατηγοριών ή από καθηγητές διαιτησίας αν υπάρχουν.
 3. Η θητεία της είναι τριετής.
 4. Πρόεδρος αυτής είναι ο υπεύθυνος Τύπου της «ΟΔΒΕ».
 5. Συνεδριάζει στην έδρα της «ΟΔΒΕ».

 

Έχει ως έργο και αρμοδιότητα:

 • Την προβολή του λειτουργήματος της διαιτησίας και του έργου των διαιτητών πετοσφαίρισης, της «ΟΔΒΕ» και των συνδέσμων, δια των έντυπων ή ηλεκτρονικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, ραδιοφωνικών εκπομπών, δημοσιευμάτων σε εφημερίδες ή περιοδικά αθλητικού περιεχομένου, εκδόσεων έντυπων που έχουν σχέση με τη Διαιτησία του Βόλλεϋ και το άθλημα του Βόλλεϋ γενικότερα.
 • Επιμελείται, την διοργάνωση συγκεντρώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων, εορτών και κάθε άλλης εκδηλώσεως, που προγραμματίζεται έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΒΕ». Εποπτεύει την πορεία αυτών και συμβάλλει με κάθε τρόπο στην επιτυχία τους.
 • Παρακολουθεί, και ενδυναμώνει την πολύπλευρη καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών της «Ομοσπονδίας», αλλά και όλων των φορέων εσωτερικού ή εξωτερικού, που έχουν σχέση με τον αθλητισμό και ειδικότερα με την διαιτησία του βόλλεϋ.
 • Καθιερώνει, τρόπους αμοιβαίας επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων και φορέων ομοειδών ή άλλων Ομοσπονδιών, συνδέσμων, ενώσεων ομαδικών αθλημάτων,κλπ.
 • Συνεργάζεται, με τους καθ' ύλην αρμόδιους παράγοντες και κρατικούς φορείς.
 • Φροντίζει, γενικά για τα θέματα που άπτονται στην οργάνωση και λειτουργία της «Ομοσπονδίας».
 • Οργανώνει και συντονίζει κάθε δραστηριότητα της «Ομοσπονδίας».
 • Προωθεί και υπερασπίζεται, προς πάσα κατεύθυνση, τα συμφέροντα της «Ομοσπονδίας» και των «Συνδέσμων» μελών της.
 • Ενημερώνει, το Δ.Σ. της «ΟΔΒΕ» και τους «Συνδέσμους», για ενδεχόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις υπουργικές - ΟΔΒΕ - συνδέσμων - επιτροπών, γνωμοδοτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις ή παραπομπές που εκδίδονται ή κοινοποιούνται και που αφορούν την πετοσφαίριση και ειδικότερα την διαιτησία αυτής.
 • Όλες οι προτάσεις, υποδείξεις ή αποφάσεις της ΕΔΣ, υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της «ΟΔΒΕ».© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr