Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Καταστατικό

Το καταστατικό της Ομοσπονδίας ενεκρίθει τον Ιούνιο του 2009, από την Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των Συνδέσμων της ΟΔΒΕ και ετέθει εν ισχύει μετά την έγκριση του από το αρμόδιο Δικαστήριο και την δημοσίευση του.

Περιλαμβάνει 40 άρθρα που διέπουν όλες τις λειτουργίες της Ομοσπονδίας. Τα άρθρα αυτά έχουν ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1ο - Επωνυμία / Έδρα
ΑΡΘΡΟ 2ο - Συγκρότηση δυνάμεων Ομοσπονδίας
ΑΡΘΡΟ 3ον - Σκοπός - Μέσα
ΑΡΘΡΟ 4ο - Μέλη
ΑΡΘΡΟ 5ο - Είσοδος Μελών
ΑΡΘΡΟ 6ο - Αποχώρηση - αποβολή Μελών
ΑΡΘΡΟ 7ο - Έργο των Συνδέσμων Διαιτητών
ΑΡΘΡΟ 8ο - Δ.Σ. Συνδέσμων Διαιτητών -Μελών της Ο.Δ.Β.Ε.
ΑΡΘΡΟ 9ο - Επιτροπές της Ο.Δ.Β.Ε.
ΑΡΘΡΟ 10ο - Έργο επιτροπών Ο.Δ.Β.Ε.
ΑΡΘΡΟ 11ο - Ποινές – Πειθαρχικά παραπτώματα
ΑΡΘΡΟ 12ο - Λειτουργία επιτροπών
ΑΡΘΡΟ 13ο - Γενικά περί Διαιτητών
ΑΡΘΡΟ 14ο - Υποχρεώσεις Διαιτητών
ΑΡΘΡΟ 15ο - Όριο Ηλικίας
ΑΡΘΡΟ 16ο - Ασυμβίβαστη Ιδιότητα
ΑΡΘΡΟ 17ο - Καθηγητές Διαιτησίας
ΑΡΘΡΟ 18ο - Ηθικές Αμοιβές
ΑΡΘΡΟ 19ο - Υποχρεώσεις των Μελών
ΑΡΘΡΟ 20ο - Δικαιώματα Συνδέσμων
ΑΡΘΡΟ 21ο - Πόροι της Ομοσπονδίας
ΑΡΘΡΟ 22ο - Γενικές συνελεύσεις - Καθήκοντά τους - Συγκρότηση
ΑΡΘΡΟ 23ο - Εργασία Γενικής Συνέλευσης, απαρτία και λήψεις αποφάσεων
ΑΡΘΡΟ 24ο - Όργανα Διοίκησης
ΑΡΘΡΟ 25ο - Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης - Εκλογή Οργάνων
ΑΡΘΡΟ 26ο - Διοικητικό Συμβούλιο - Εκλογή
ΑΡΘΡΟ 27ο - Εξελεγκτική Επιτροπή
ΑΡΘΡΟ 28ο - Διοίκηση
ΑΡΘΡΟ 29ο - Καθήκοντα Διοίκησης
ΑΡΘΡΟ 30ο - Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση
ΑΡΘΡΟ 31ο - Καθήκοντα Προέδρου Διοίκησης
ΑΡΘΡΟ 32ο - Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
ΑΡΘΡΟ 33ο - Καθήκοντα Ταμία
ΑΡΘΡΟ 34ο - Καθήκοντα Εφόρου γραφείων και υλικού
ΑΡΘΡΟ 35ο - Βιβλία
ΑΡΘΡΟ 36ο - Σφραγίδα της Ομοσπονδίας
ΑΡΘΡΟ 37ο - Τροποποίηση Καταστατικού
ΑΡΘΡΟ 38ο - Διάλυση της Ομοσπονδίας
ΑΡΘΡΟ 39ο - Μη προβλεπόμενες Διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 40ο - Μεταβατικές Διατάξεις

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Καταστατικό Ιούνιος 2009
Ενημέρωση: 29-04-2015 14:35 - Μέγεθος: 406.58 KB© 2015 ΟΔΒΕ  |  info@odbe.gr